สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

การจ่ายลมอัดและการเลือกขนาดท่อ [เขียนเมื่อ : 2011-06-05]

 การจ่ายลมอัดและการเลือกขนาดท่อ.

การจ่ายลมอัดไปใช้ในระบบนิวแมติกมีความสำคัญ เช่น วิธีการเดินท่อจ่ายลมอัดและการเลือกขนาดท่อ จ่ายลมอัดให้มีความ สัมพันธ์กับปริมาณความต้องการลม เพื่อแก้ปัญหาความดันตกคร่อมที่จะเกิดขึ้นในท่อทาง และเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย

 

http://www.gprecision.net/images/pnue-pnue-sup001-1.gif
http://www.gprecision.net/images/pnue-pnue-sup001.gif

รูปที่ PNEUMATIC-SUPPLY-1
การวางท่อจ่ายลมอัด

 

 

 

การติดตั้งท่อส่งลมอัด
การวางท่อลมส่งลมอัดตามแนวนอนควรจะวางให้มีมุมเอียงลาดประมาณ 1 ถึง 2% ของความยาวท่อลมอัด และที่จุดปลายต่ำสุดหรือบริเวณ ที่อยู่ต่ำกว่าระดับ จะต้องติดวาล์วหรือกับดักน้ำสำหรับระบายน้ำที่เกิดการกลั่นตัวในท่อทางทิ้ง ดังรูปที่ PNEUMATIC-SUPPLY-1

 

 

 

การแยกท่อลมอัดออกไปใช้งานจากท่อเมนควรจะต่อขึ้นทางด้านบนโดยทำมุมประมาณ 30 องศากับท่อเมนและงอโค้งลงมา ดังรูปที่ PNEUMATIC-SUPPLY-2 แต่ถ้าไม่สามารถหาวัสดุหรือท่อโค้ง 30 องศาได้ ควรใช้ท่อสั้น ๆ ต่อจากด้านบนของท่อเมนแล้วจึงใช้ข้อต่อข้องอต่อลงมาดังรูปที่ PNEUMATIC-SUPPLY-3 แต่ห้ามต่อตามรูปที่ PNEUMATIC-SUPPLY-4 ซึ่งเป็นวิธีการต่อทีผิด เพราะถ้าคุณภาพของลมไม่ดีพอจะทำให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำที่ปนไปกับลม น้ำจะลงไปทำความเสียหายแก่อุปกรณ์นิวแมติกได้

 

http://www.gprecision.net/images/pnue-pnue-sup002.gif

รูปที่ PNEUMATIC-SUPPLY-2
การแยกท่อจ่ายลมจากท่อเมน

 

http://www.gprecision.net/images/pnue-pnue-sup003.gif

รูปที่ PNEUMATIC-SUPPLY-3
การแยกท่อจ่ายลมจากท่อเมนอีกวิธีหนึ่ง

 

http://www.gprecision.net/images/pnue-pnue-sup004.gif

รูปที่ PNEUMATIC-SUPPLY-4
การแยกท่อจ่ายลมจากท่อเมนโดยวิธีผิด

 

 

 

    ในการเดินท่อในโรงงานหรือในอาคารควรจะมีการหักงอให้น้อยที่สุด เพราะถ้ามีการหักงอมากเท่าไร จะเกิดความดันตกคร่อมในท่อทางมาก ในทางปฏิบัติ ความดันตกคร่อมในท่อทางจ่ายลมอัดนี้ไม่ควรเกิน 5% ของความดันใช้งาน

 

 

 

    ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ข้องอได้ก็ไม่ควรใช้ข้องอแบบมุมหักฉาก 90 องศา แต่ควรจะใช้ข้องอโค้ง 90          องศาแทน และในการเดินท่อเมื่อมีสิ่งกีดขวาง เช่นคาน หลีกเลี่ยงได้โดยการเดินท่อดังรูปที่ PNEUMATIC-SUPPLY-5 และบริเวณส่วนที่ต่ำที่สุดจะต้องติดตั้งกับดักน้ำระบายอัตโนมัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมาขังอยู่บริเวณดังกล่าว

 

http://www.gprecision.net/images/pnue-pnue-sup005.gif

รูปที่ PNEUMATIC-SUPPLY-5
การติดตั้งท่อในลักษณะที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง .

 

 

 

การเดินท่อเมนของลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่คือความดันลมอัดและ ปริมาณลมอัดที่ใช้มักจะมีความดันและปริมาณลม ไม่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ของนิวแมติกตัวท้ายๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากความดันตกคร่อมในท่อเมนมากเกินไป ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าโดยปกติความดันตกคร่อมที่อนุญาตให้ไม่เกิน 5% ของความดันใช้งาน สาเหตุที่เกิดความดันตกคร่อมขึ้นในระบบท่อทางจ่ายลมอัดก็คือ

 

 

 

1. การเดินท่อเมนมีข้องอมากเกินไป ในกรณีที่ต้องการเดินท่อจ่ายลมอัดให้สวยงามโดยเดินท่อลมติดกับตัวอาคาร ปัญาที่จะพบอยู่บ่อยครั้งก็คือทำให้เกิดมีข้องอมากเกินไป
2.
การเลือกขนาดของเครื่องอัดลมไม่สัมพันธ์กับอุปกรณ์นิวแมติกที่ใช้ในโรงงาน คือมีเครื่องอัดลมขนาดเล็กเกินไป
3.
เลือกขนาดของท่อจ่ายลมอัดไม่ถูกต้อง
4.
มีการเพิ่มอุปกรณ์นิวแมติกเข้ามาใช้ในโรงงานโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถของเครื่องอัดลมที่ใช้งานอยู่

 

 

 

การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงควรจะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ได้กล่าวข้างต้นมาแล้ว และในการเดินท่อเมนจ่ายลมที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่ดังนี้

 

 

 

การเดินท่อแบบแยกสาขา (branch line) การเดินท่อจ่ายลมอัดแบบนี้เหมาะสำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนอุปกรณ์นิวแมติกไม่มากนัก (ดูรูปที่ 18 ) การเดินท่อลักษณะนี้ถ้าเพิ่มอุปกรณ์นิวแมติกเข้ามาในระบบอีกโดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถของเครื่องอัดลม จะทำให้อุปกรณ์นิวแมติกตัวสุดท้ายในระบบมักจะทำงานไม่ได้

 

http://www.gprecision.net/images/pnue-pnue-sup006.gif

รูปที่ PNEUMATIC-SUPPLY-6
การเดินท่อแบบแยกสาขา .

 

 

 

การเดินท่อแบบวงแหวน (ring circuit)

นิวเมติก,ไฮโดรลิค,ชุดกรองลม,โซลินอยล์,วาล์ว,ปั๊มลม,กระบอกลม,solenoid,valve,cylinder